Security Groups in Windows Server 2012 R2

Posted by   evisser   |   Categories :   Alles

Deel dit bericht op facebook!

Active Directory gebruikt groepen om user accounts, computer account en andere groepen aan elkaar te koppelen.

We kennen twee type groepen binnen Active Directory:

  • Distribution groups: wordt gebruikt voor het maken van een e-mail distributielijst
  • Security groups: wordt gebruikt voor het toekennen van permissies op gedeelde resources.

 

In dit artikel wordt uitleg gegeven over het aanmaken van een Security Group.

4 oktober 2016