Deel dit bericht op facebook!

Voorbereidingen voor LAB 4

 

Voordat je aan de Exercises kunt beginnen moeten we een aantal dingen doen, namelijk:

  1. SERVERB en SERVERC maken we lid van het domain adatum.com (Exercise 4.1)
  2. Het aanmaken van een useraccount (Exercise 4.2)

 

 1. SERVERB en SERVERC maken we lid van het domain adatum.com (Exercise 4.1)

Eerder heb je tijdens een opdracht SERVERA gepromoveerd tot Domain Controller. We gaan tijdens onderstaande handleiding laten zien hoe we SERVERC lid maken van het domein adatum.com wat op SERVERA is geïnstalleerd. Dezelfde procedure geldt ook voor SERVERB.

 

Het joinen van een domein

In onderstaande handleiding gaan we een server lid maken van een domein. Voor LAB 4 van de 70-410 geldt dat we SERVERC lid gaan maken van het domein adatum.com. Dit domein bevindt zich op de domaincontroller SERVERA.

Open de Server Manager en ga naar 1. Configure this local server.

2016-10-01-11

Achter Workgroup klik je op WORKGROUP.

2016-10-01-12

Het venster System Properties verschijnt. We zien hier de Full computer name SERVERC en de Workgroup met de naam WORKGROUP. Klik op Change om deze settings aan te passen.

2016-10-01-13

In het venster Computer Name/Domain Changes kunnen we de Computer name aanpassen. Omdat we dit al eerder hebben gedaan slaan we deze stap over. Onder Member of kan je kiezen of deze server lid is van een Domain of een Workgroup. We kiezen hier voor Domain en vullen hier het eerder aangemaakte domein in, namelijk adatum.com. Klik op OK om verder te gaan.

2016-10-01-15

Vervolgens verschijnt er een venster met Windows Security. Vul hier de gebruikersnaam administrator en het betreffende wachtwoord in van het administratoraccount van het domein in.

Klik op OK om verder te gaan.

2016-10-01-16

Je krijgt een bevestiging dat het aanmelden op het domein gelukt is. Klik op OK om verder te gaan.

2016-10-01-17

Klik op OK om de server opnieuw op te starten.

2016-10-01-18

Meldt de server aan met administrator@adatum.com en het betreffende wachtwoord. Je logt nu in met het domein account Administrator.

2016-10-01-19

 

2. Het aanmaken van een useraccount (Exercise 4.2)

Tijdens Exercise 4.2 moet je een user toevoegen die je rechten moet geven op een gedeelde map, oftewel een share. In onderstaande handleiding laten we zien hoe je een domain user toe kan voegen.

Open de Server Manager en ga bovenin naar Tools en vervolgens naar Active Directory Users and Computers.

2016-10-01-20

 

De MMC (Microsoft Management Console) Active Directory Users and Computers verschijnt. Aan de linkerkant zie je verschillende containers. Klik met de rechtermuisknop op de container Users -> New en vervolgens op User.

2016-10-01-21

Geef de First name en de User logon name op en klik op Next om verder te gaan. In onderstaand voorbeeld maken we de user ‘student’ aan.

2016-10-01-22

Vervolgens geef je het wachtwoord op en kun je een aantal opties aanvinken. In het voorbeeld kiezen we alleen voor Password never expires en klikken we op Next om verder te gaan.

2016-10-01-23

Als laatst verschijnt er een overzicht van de keuzes die zijn gemaakt en klik je op Finish. In de MMC Active Directory Users and Computers onder de container Users is het useraccount Student te vinden.

2016-10-01-24