Deel dit bericht op facebook!

Configuratie Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2013

Stap 1:

026

In Windows Server 2012 R2, klik op het Startsymbool (Links onderin het scherm):

Stap 2:

027

Klik op het pijltje naar beneden onderin het scherm voor alle programma’s:

Stap 3:

028

Een nieuwe Deployment Workbench is gecreëerd. Start de Deployment Workbench (NEW):

Stap 4:

029

Als u het programma voor het eerst start, ziet u het overzicht van MDT 2013:

Stap 5:

030

Klik met uw rechtermuisknop op Deployment Shares in het linker navigatievenster op New Deployment Share:

Stap 6:

031

Klik op next:

Stap 7:

032

Verander de Share name naar DeploymentShare$, klik daarna op next: 

Stap 8:

033

Klik next:

Stap 9:

034

Zet alle vinkjes uit en klik next:

Stap 10:

0351

Check of de details kloppen en klik next:

Stap 11:

0352

Klik Finish:

Stap 12:

037

Open File Explorer:

Stap 13:

038

Klik op This PC links in het navigatievenster:

Stap 14:

039

Open Local Disk (C:):

Stap 15:

040

Klik met uw rechtermuisknop op DeploymentShare:

Stap 16:

041

Klik op Properties:

Stap 17:

042

Klik op Advanced Sharing…:

Stap 18:

043

Klik op Permissions:

Stap 19:

044

Kijk of Everyone is toegevoegd en Full Control heeft (zo niet: klik op Add…):

Stap 20:

045

In de Security tab van de share, voegt u Users en Domain Users toe. U geeft ze de volgende rechten: Read & Execute, List folder contents en Read:

Stap 21:

046

Terug in “the Deployment Workbench”, klik u met de rechtermuisknop op MDT Deployment Share en daarna op Properties:

Stap 22:

Onder de Rules tab, voegt u de volgende rij met opties toe onder het kopje [Default] :

OSInstall=Y

SkipCapture=YES

SkipAdminPassword=YES

SkipProductKey=YES

SkipComputerBackup=YES

SkipBitLocker=YES

SkipComputerName=YES

SkipDomainMembership=YES

JoinDomain=testwds.local

DomainAdmin=Administrator

DomainAdminDomain=testwds

DomainAdminPassword=Welkom01

SkipUserData=YES

SkipCapture=YES

DoCapture=NO

SkipLocaleSelection=YES

SkipTaskSequence=NO

SkipTimeZone=YES

SkipApplications=YES

SkipSummary=YES

SkipBDDWelcome=YES

TimeZone=110

TimeZoneName=Europe Standard Time

047

De opties zijn toegevoegd, klik nu op Edit Bootstrap.ini:

Stap 23:

048

Onder het kopje [Default] voegt u de volgende opties toe:

Stap 24:

049

Klik op File en dan op Save:

Stap 25:

050

Klik op Apply:

Stap 26:

051

Klik op OK:

Stap 27:

052

Volgende, we importeren het Besturingssysteem voor Windows 8.1. om dit te doen, klikt u met de rechtermuisknop op nl_Windows_8_1_enterprice_x64_dvd_2971893 en dan op Mount:

Stap 28:

053

De ISO is nu geopend als installatie media.

Stap 29:

054

In de Deployment Workbench, klikt u met uw rechtermuisknop op Operating System en klikt u op Import Operating System:

Stap 30:

055

Selecteer Full set of source files en klik next:

Stap 31:

056

Typ E:\ om de Installatie media (ISO) te selecteren. Klik daarna next:

Stap 32:

057

Vul de naam van het besturingssysteem in (in dit geval Win 8.1 x64). Klik daarna op next:

Stap 33:

058

Klik next:

Stap 34:

059

Na een paar minuutjes (wanneer het proces is afgelopen) klikt u op next:

Stap 35:

060

Volgende, verander de naam naar: Windows8.1×64.wim:

Stap 36:

061

Klik met uw rechtermuisknop op Task Sequence en klik daarna op New Task Sequence:

Stap 37:

062

Typ: Deploy8.1 bij Task sequence ID: en Deploy Windows 8. 1 x64 bij Task sequence name:

Stap 38:

063

Selecteer Standard Client Task Sequence en klik next:

Stap 39:

064

Selecteer Windows8.1×64.wim en klik op next:

Stap 40:

065

Selecteer Do not specify a product key at this time. Klik daarna op next:

Stap 41:

066

Voer een Naam, organisatie en startpagina in. Klik next:

Stap 42:

067

Voer een administratorswachtwoord in. Klik daarna op next:

Stap 43:

068

Klik Next:

Stap 44:

069

Klik Finish:

Stap 45:

070

Nu gaan we de “task sequence” wijzigen, hierdoor kunnen windows updates worden geïnstalleerd.

Klik met uw rechtermuisknop op Deploy Windows 8.1 x64 klik daarna op properties:

Stap 46:

071

Ga naar het tabje Task Sequence bovenin:

Stap 47:

072

Onder State Restore staan 2 onderdelen voor Windows Update die allebei uitgeschakeld zijn (vinkje is te vinden onder het tabje “options“). Verwijder het vinkje bij Disable this step. Klik OK om de wijzigingen op te slaan:

Stap 48:

073

Klik met uw rechtermuisknop op MDT Deployment Share (C: Deploymentshare) klik daarna op Update Deployment Share:

Stap 49:

074

Klik Next:

Stap 50:

075

Klik Next:

Stap 51:

076

Als het proces succesvol is afgerond klikt u op Finish:

Stap 52:

0001

In Windows Server 2012 R2, klik op het Startsymbool (Links onderin het scherm):

Stap 53:

0002

Klik op het pijltje naar beneden onderin het scherm voor alle programma’s:

Stap 54:

0003

Open Windows Deployment Services:

Stap 55:

0004

Klik met de rechtermuisknop op de servernaam en klik daarna op Configure Server:

Stap 56:

0005

Klik Next:

Stap 57:

0006

Selecteer Integrated with Active Directory en klik op Next:

Stap 58:

0007

Selecteer de locatie waar u de RemoteInstall folder wilt plaatsen en klik op next:

Stap 59:

00008

Selecteer “Do not listen on DHCP and DHCPv6 portsen Configure DHCP options for Proxy DHCP“. Klik hierna op next:

Stap 60:

0009

Selecteer Respond to all client computer (known and unknown). Klik hierna op next:

Stap 61:

0010

Klik Finish:

Stap 62:

0011

Klik met uw rechtermuisknop op Boot Images en kies voor Add Boot Image…:

Stap 63:

0012

Ga naar de gedeelde locatie van de deploymentshare (\\servernaam\deploymentshare$\Boot).

Kies nu het x64 besturingssysteem: LiteTouchPE_x64.wim en klik op open:

Stap 64:

077

Klik Next:

Stap 65:

078

Klik next:

Stap 66:

079

Klik Next:

Stap 67:

080

De boot image is aangemaakt! Klik op Finish:

Stap 68:

081

Start de client op met networkboot en de image wordt ingeladen:

Stap 69:

082

Klik Deploy Windows 8.1, klik daarna op Next om de installatie te starten:

Stap 70:

083

Het gekozen besturingssysteem wordt geïnstalleerd:

Stap 71:

084

De installatie is voltooid. Klik op Finish: